Tarieven per 01-01-2022 volgens de NZa

Consultatie en  diagnostiek
C002              Consult voor een periodieke controle                    € 23,45
C003              Consult, niet zijnde periodieke controle                € 23,45
C014               Pocketregistratie                                                        € 37,03 

C015               Parodontiumregistratie                                             € 74,07

 

Preventieve mondzorg
M01              Preventieve voorlichting en/of instructie,                € 13,84
                     per vijf minuten
M02             Consult voor evaluatie van preventie,                        € 13,84
                     per vijf minuten
M03             Gebitsreiniging, per vijf minuten                                  € 13,84

M30            Behandeling van gevoelige tandhalzen en                € 6,17                
                     (preventief) toedienen medicament, per element
M40            Fluoridebehandeling (per kaak)                                    € 15,43

 

Verdoving
A10              Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire        € 15,43

                     verdoving                                                  
A15              Oppervlakte verdoving                                                  € 8,02

 

Tandvleesbehandelingen
T012            Onderzoek van het tandvlees met                               € 179,00

                     parodontiumstatus
T021            Grondig reinigen wortel, complex                                € 33,33
T022            Grondig reinigen wortel, standaard                             € 24,69
T032            Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of                € 111,10
                     herbeoordeling met parodontiumstatus
T042            Consult parodontale nazorg                                          € 93,82
T043            Uitgebreid consult parodontale nazorg                      € 124,68

T044            Complex consult parodontale nazorg                         € 166,04
T161*             Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van            € 43,21
                     tandvleesbehandeling
                     * excl. laboratoriumkosten
T162             Behandeling tandvleesabces                                        € 83,33

T163*            Toepassing lokaal medicament                                    € 66,66    
                    * excl. materiaalkosten
T165            Uitgebreide voedingsanalyse                                         € 61,72

 

Nazorg implantologie
J60             Specifiek consult nazorg implantologie                        € 57,94

J61             Uitgebreid consult nazorg implantologie                      € 94,82