Tarieven per 01-01-2024 volgens de NZa

Consultatie en  diagnostiek
C002              Consult voor een periodieke controle                    € 26,75
C003              Consult, niet zijnde periodieke controle                € 26,75
C014               Pocketregistratie                                                        € 42,24 

C015               Parodontiumregistratie                                             € 84,48

 

Preventieve mondzorg
M01              Preventieve voorlichting en/of instructie,                € 15,78
                     per vijf minuten
M02             Consult voor evaluatie van preventie,                        € 15,78
                     per vijf minuten
M03             Gebitsreiniging, per vijf minuten                                  € 15,78

M30            Behandeling van gevoelige tandhalzen en                € 7,04                
                     (preventief) toedienen medicament, per element
M40            Fluoridebehandeling (per kaak)                                    € 17,60

 

Verdoving
A10              Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire        € 17,60

                     verdoving                                                  
A15              Oppervlakte verdoving                                                  € 9,15

 

Tandvleesbehandelingen
T012            Onderzoek van het tandvlees met                               € 180,00

                     parodontiumstatus
T021            Grondig reinigen wortel, complex                                € 38,02
T022            Grondig reinigen wortel, standaard                             € 28,16
T032            Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of                € 126,72
                     herbeoordeling met parodontiumstatus
T042            Consult parodontale nazorg                                          € 107,01
T043            Uitgebreid consult parodontale nazorg                      € 142,21

T044            Complex consult parodontale nazorg                         € 160,00
T161*             Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van            € 49,28
                     tandvleesbehandeling
                     * excl. laboratoriumkosten
T162             Behandeling tandvleesabces                                        € 95,04

T163*            Toepassing lokaal medicament                                    € 76,03   
                    * excl. materiaalkosten
T165            Uitgebreide voedingsanalyse                                         € 70,40

 

Nazorg implantologie
J090          Specifiek consult nazorg implantologie                        € 66,05

J091          Uitgebreid consult nazorg implantologie                      € 108,08